מיתוגים לדוגמא

6
22222
finnel

חלק מהעיצובים נעשו במסגרת עבודתי כפרילנס ושכירה במשרדי פרסום