מיתוגים לדוגמא

חלק מהעיצובים נעשו במסגרת עבודתי כפרילנס ושכירה במשרדי פרסום