מיתוג  2 בניינים צמודים. אחד בניין מגורי סטודנטים ושני משרדים עם קומות ראשונות מסחריות